Indmeldelse

Indmeldelse af nye medlemmer skal ske til kasserer Sanne Anette Hammer.

Email: slhh@email.dk

Mobil: 30484686

 

Information til nye klubmedlemmer:

Generalforsamling den 26/10 kl.19.00 på Plantagevej 11, 8600 Silkeborg.

Klubdag er første torsdag i hver måned kl. 19.00 i klubbens lokale på Plantagevej 11, 8600 Silkeborg. 

Klubbens medlemmer er automatisk medlem af Vespa Klub Danmark. Klubben afholder alle udgifter i denne forbindelse.

Klubben afholder ordinær generalforsamling i Oktober måned

Klubbens bestyrelse består pt. af en formand, en kasserer, en redaktør samt en sekretær

Kontingent for enkelt medlemskab er 200,00 kr. pr. år, og kontingentet for et familie medlemskab (2 personer) er prisen 250,00 kr. pr. år.

Klubben har et indmeldelses gebyr på 50,00 kr