Kontakt / bestyrelsen

Formand:

Søren Jørgensen
Dalvejen 117
8600 Silkeborg
Telefon 30134067
E-mail: ashornbak@gmail.com

Kasserer og Webmaster: 
Ole Gregersen
Linåbakken 42 A 
8600 Silkeborg
Telefon 86841658 mobil:31847982
E-mail: arpole@post.tele.dk

Redaktør:

Mogens Hansen

Helletoften 9

8600 Silkeborg

Telefon 86 82 82 19