Aktiviteter

Aktiviteter  2017  Vespa klubben

Kørerture:

4 Maj.

Sejs -Laven-Vetran Ry- gl. Ry - Salten.

1. Juni

Fugletårn ved Svostrup - Sminge - Gjerne Bakker

6. Juli.

Sommerferie.

3. August

Ans -Tange Elmuseet.

7. september

Funderholme - Christianshede - Vrads - Bryrup - Velling Koller


 

 

Knallerttur til Himmelbjergløbet
Mødested Lemming Skolevej 4, 8632 Lemming, kl. 09:00 til morgenkaffe og rundstykker.
Løbet starter kl. 10:00.
Der køres fra Lemming mod Silkeborg over Sejs til Ry og derfra til Himmelbjerget. Tilbage over Virklund til Silkeborg og hjem.
Man sørger selv for middagsmad. Dog kan der købes lidt, når der holdes pause på havnen i Ry.
Efter turen er der kaffe og kage. Startgebyr kr. 35,00.
Tilmelding senest den 20. maj til Bent Nørskov Pedersen på tlf. 53 70 45 41.

Klubaften er første torsdag i hver måned kl. 19.00.

Plantagevej 11, 8600 Silkeborg.